FDEC
Fraude

In het Fraude Detectie Expertise Centrum (FDEC) is jarenlange expertise, dienstverlening, tools en methodologie gebundeld. Wij willen daarmee bijdragen aan het succes van bedrijven en organisaties door zowel de schadelast te verminderen als het vertrouwen in de organisatie te versterken.

Leidende personen van FDEC zijn dr. Wojtek Kowalczyk en prof. dr. Bert Kersten. Beiden hebben grote ervaring met het ontwikkelen en toepassen van detectiesystemen in situaties waarbij er sprake is van zeer, zeer grote datastromen. Dat kunnen transacties zijn maar ook berichtenverkeer, inloggegevens en schadeclaims. Eenvoudig gesteld: wanneer er sprake is van heel, heel veel data en u zich afvraagt of er geen merkwaardigheden hebben voor gedaan of zich nog steeds voordoen, dan bent u bij ons aan het goede adres. Onze methoden kunnen zowel in real time worden gebruikt als achteraf op “oude” data. Wanneer fraudeurs actief, alert en fluïde zijn, moeten we in real time, of near real time detecteren

Wij zijn toegepaste wiskundigen: wij vinden dat methoden en algoritmen zich in de praktijk moeten bewijzen.

De markt voor het FDEC is groot: banken, schadeverzekeraars, organisaties in de sociale zekerheid, telecommunicatiebedrijven, financiële dienstverleners en zorgverzekeraars.

Het FDEC kent de volgende activiteiten:

  1. het verrichten van consultancy aan bedrijven en organisaties op het terrein van fraude- en onregelmatigheidsdetectie,
  2. het bouwen van prototypen voor detectie. Dit kunnen (zeer) grote brokken software zijn die door de afnemer worden "geïmplanteerd" in hun systemen maar ook engines met bepaalde algoritmen en heuristieken.
  3. het geven van onderwijs en kennisoverdracht op dit terrein. Dit zijn dan vooral in-company cursussen waar niet alleen kennis en tools worden behandeld maar ook gewerkt wordt aan alertheid: het krijgen van een catch-the-thief-attitude.

De initiatiefnemers van het FDEC zijn al meer dan vijftien jaar betrokken bij het opsporen van fraude en het bouwen van fraude/anomalie detectie systemen bij verschillende organisaties, zoals electronic payment processors, banken, verzekeringsbedrijven, etc.

Contact

dr. W. Kowalczyk: wojtek@fdec.nl en prof. dr. H.M.P. Kersten: bert@fdec.nlHomeFraudeFraudedetectieDatastromenOnderzoekConsultancyCursussenArtikelenOver ons