FDEC
Consultancy

Wij zijn sterk in het opsporen van afwijkende patronen, onregelmatigheden (anomalies), uitschieters en opmerkelijke zaken. Zeer grote databestanden (Terabytes) zijn voor het FDEC geen probleem. We nemen strikte vertrouwelijkheid in acht wat betreft onze klanten, onze projecten, de gevonden afwijkingen en onregelmatigheden, en wat de opdrachtgever met de gevonden cases doet. Immers, wíj bepalen niet of iets fraude is of niet: daarover gaat de rechter. Ook is het aan de opdrachtgever om te beslissen of men tot vervolging over gaat of niet, dan wel andere maatregelen neemt.

Het FDEC doet ook een aantal dingen niet:

 1. wij doen niet de opvolging van de cases in de zin dat wij vaststellen of iets fraude is, ontoelaatbaar is, ethisch ongewenst, etc.
 2. wij bouwen niet de filter-engines in share service centers van de opdrachtgever,
 3. wij doen geen onderhoud op detectiesystemen, noch op prototypes en interfaces, tenzij anders overeengekomen.
 4. wij voeren niet het woord naar anderen dan de opdrachtgevers over de gevonden resultaten, methoden, gegevens, etc.

Proof of concept

In het algemeen beginnen we met een feasibility study: een pilot. Wanneer deze pilot succesvol is, gaan we verder met een "proof of concept". Daarna volgt het verder uitbouwen van de activiteiten en het borgen van de acties. Met andere woorden: we beginnen klein en praktisch en groeien daarna naar een vorm en grootte die goed bij het bedrijf past.

Het doel van de pilot is:

 1. het ontwikkelen van wederzijds begrip:
  de experts van het bedrijf vertellen ons over hun problemen, cases en data; wij vertellen over data mining, het detecteren van afwijkingen, etc. Dit is maatwerk. Meestal zijn 3 bijeenkomsten (een dagdeel van drie uur elk) genoeg is.
 2. het uitvoeren van een verkennende data analyse:
  Het bedrijf geeft ons toegang tot data. Wij onderzoeken deze data om te kijken of we afwijkende cases kunnen vinden en geven die aan het bedrijf. Optioneel is een rapport of presentatie met voornaamste bevindingen voor de directie.
 3. Go-no go beslissing:
  Wanneer besloten wordt om door te gaan, schrijven wij een vervolgvoorstel. Dit is afhankelijk van de plannen en ontwikkelingen bij het bedrijf. Dit vervolgvoorstel kan inhouden
  • consultancy (data analyses en helpen speuren naar afwijkingen)
  • het helpen ontwikkelen van een prototype systeem dat medewerkers van het bedrijf helpt om voortdurend leads te vinden die fraude kunnen betreffen): "proof of concept"

Het voordeel van een stapsgewijze aanpak (pilot) is dat medewerkers op sleeptouw kunnen worden genomen en aldus worden ingewijd in de moderne detectietechnieken. Verder wordt in deze aanvangsfase duidelijk welke medewerkers dit werk succesvol kunnen doen, welke barrières bij de afdelingen en bij IT zich kunnen voordoen, en in hoeverre (en hoeveel) Speciale Zaken de leads kan verwerken in hun huidige bezetting, etc., etc.HomeFraudeFraudedetectieDatastromenOnderzoekConsultancyCursussenArtikelenOver ons