FDEC
Cursussen

Inleiding datamining voor bedrijven

Deze cursussen zijn maatwerk en worden in samenspraak met het bedrijf opgesteld. Daarbij speelt mee: scope, diepgang, voorkennis, gebruik eigen data van het bedrijf, duur, etc. Het FDEC heeft ervaring met dit soort cursussen omdat ze deze al voor een aantal bedrijven heeft verzorgd.

Update en bijtank colleges voor bedrijven

Dit is een vervolg op de hierboven genoemde cursus. Medewerkers en management moet scherp blijven! En bijpraat worden over nieuwe ontwikkelingen en succesvolle tools.

 

Datamining in fraudebestrijding

Als in de markt bekend wordt dat organisaties actief en alert fraude bestrijden door hun transactiestromen zorgvuldig en geavanceerd te monitoren, leidt dit tot een lagere schadelast en fraudekosten. Zo bleek bij een Amerikaanse verzekeraar dat het declaratievolume drastisch daalde toen de verzekeraar aankondigde luchtfoto's te gaan gebruiken om landbouwschadeclaims te verifiëren.

Vermelding van:

         "ons bedrijf werkt intensief samen met FDEC: wees gewaarschuwd"

heeft afschrikkende werking en bouwt vertrouwen!!!
HomeFraudeFraudedetectieDatastromenOnderzoekConsultancyCursussenArtikelenOver ons